Hlášení obecního rozhlasu ze dne 24.3.2023

Blanenská nemocnice připravuje na sobotu 15. dubna speciální akci nazvanou Mamoden v Nemocnici Blansko s podtitulem Dámská jízda na vlnách prevence. Od 9 do 16 hodin mohou na radiodiagnostické oddělení přicházet ženy bez věkového omezení a nechat se vyšetřit mamografem nebo ultrazvukem.

Vezměte maminky, babičky, sestry, kamarádky… na sobotní výlet do města se zastávkou na vyšetření. Čeká vás mamografické nebo ultrazvukové vyšetření prsů, preventivní i diagnostické. K dispozici bude lékař z mamární poradny – v případě potřeby vystaví žádanku.

Některé druhy vyšetření zdravotní pojišťovny plně hradí. Pro samoplátkyně bude v tento den zvýhodněná cena za mamografické vyšetření, a to 500 Kč místo obvyklých 800 Kč. Tuto prevenci zdravotní pojišťovny někdy zpětně proplácejí – zjistěte si podmínky u své pojišťovny. Podrobnější informace na webu a Facebooku nemocnice.

Pro minimalizaci čekací doby žádáme o nahlášení předem. Přijede Vás víc? Prosíme o zprávu, kolik žen dorazí, preferovaný čas a o zanechání kontaktu, a to na e-mail mamo@nemobk.cz nebo na tel. 516 838 184 vždy ve středu od 14 do 15 hod.

TJ Voděrady zve své příznivce na přátelský zápas v neděli 26.3.2023 od 15:00 hod. Občerstvení připraveno.

V sobotu 1. dubna se uskuteční akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady. Sraz účastníků je v 9:00 u kulturního domu. S sebou pevnou obuv a pracovní rukavice.

„Hospůdka na návsi Vás srdečně zve na cestovatelskou přednášku s názvem Finským Laponskem po svých. Přednáška se uskuteční v pátek 31. března od 19 hodin, vstupné dobrovolné.“

Drůbežárna Prace bude v sobotou 25.3.2023 v 10:15 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých barev za 250 Kč, roční slepice za 120 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

 V sobotu 11.3.2023 bude otevřen sběrný dvůr v době od 8:00 do 9:00 hod.

Nová pravidla pro sběr velkoobjemového odpadu

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů

Na základě obecně závazné vyhlášky obce Voděrady se vybírají poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů. V roce 2023 činí sazba poplatku za popelnici 750 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Voděradech a 750 Kč za rekreační stavbu. Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.                                                              Poplatky mohou občané platit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu nebo na účet obce číslo 184 723 878/0300. Do var.symbolu uveďte prosím číslo domu a do poznámky jméno plátce. Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2023.

 

Hlášení obecního rozhlasu

Drůbežárna Prace bude v sobotou 18.3.2023 v 10:15 hod. prodávat:                                       kuřice a kohouty různých barev za 250 Kč, roční slepice za 120 Kč,                                          krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 847/1

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PR-001030069325/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 847/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 476-6193/2022 ve prospěch společnosti EG.D, a.s.

784249_GP_00476

Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 327

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PR-001030066462/002-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 327 v rozsahu dle geometrického plánu č. 71-6121/2022 ve prospěch společnosti EG.D, a.s.

784249_GP_00471