Beseda se Zdeňkem Junákem

V neděli 24. září uspořádal Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem Voděrady besedu s brněnským hercem, moderátorem a dabérem Zdeňkem Junákem. Plný sál kulturního domu se bavil historkami z hercova života a práce, které byly prokládány písněmi.