Besídka ke Dni matek

V neděli 13. května 2018 se zaplnil sál kulturního domu maminkami a jejich ratolestmi. Základní škola Voděrady a Dětská skupina Sluníčko si u příležitosti svátku všech maminek připravily pásmo básniček, písniček, tanců a pohádek. Na úvod zazpívaly děti z miniškolky a děti ze ZŠ krátkou písničku. Pódium pak patřilo malým dětem, které zazpívaly a zatancovaly maminkám písničku „Čížečku, čížečku“, zatancovaly se šátky a pověděly maminkám své krátké básničky. Publikum odměnilo všechny vystupující bouřlivým potleskem.

Pak dostaly prostor děti ze základní školy. Ty v rychlém sledu střídaly básničky, písničky, hru na flétnu s tancem. Bohatý program zakončila velmi vtipná pohádka „O neposlušných kůzlátkách“ Na závěr starosta obce poděkoval všem dětem za krásná vystoupení a předal květiny učitelkám z dětské skupiny: Radce Horákové a Ireně Kuncové, vychovatelce ze ZŠ Daniele Zábojové, vedoucí flétnového kroužku Ivetě Španělové a řediteli školy Petru Najbrovi. I my děkujeme za krásně připravený nedělní program.

« z 2 »