Černá skládka ve Voděradech

Bohužel naši spoluobčané v době, kdy je pro celou obec zajištěn svoz komunálního odpadu zakládají v katastrálním území obce Voděrady takzvané černé skládky, viz přiložené fotografie.

Na náklady obce byl odpad již dvakrát odstraněn. Prosíme občany, aby příště tento odpad ( kovové hřebíky s popelem) vložili do komunálního odpadu. Pokud by se černá skládka vyskytla opětovně bude obec celou věc nucena oznámit orgánům policie, vzhledem k tomu, že tímto jednáním by mohla být naplněna skutková podstata přestupku podle  § 69 odst. 1, písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., Zákona o odpadech, kde hrozí sankce fyzické osobě ve výši až 10.000,–Kč.