Vítání občánků

V neděli 6. září bylo do voděradské obce přivítáno šest nových občánků – šest chlapců.