Den dětí

Na sobotu 3. června připravili členové kulturní komise pro děti bohatý program. Cesta začínala na hřišti, poté se děti vydaly do lesa, kde na ně čekalo 7 stanovišť s úkoly (házení tenisovým míčkem, chůze po laně, skákání přes švihadlo, střílení z luku, …). Dalších 5 úkolů čekalo na děti na hřišti (střelba ze vzduchovky, překážková dráha pro koloběžku, malování na obličej, …). Po odevzdání kartičky se splněnými úkoly dostaly děti zdarma párek, limonádu a dárkový balíček. Rekordní počet 77 dětí letos překvapil i samotné pořadatele. Za dvacet let, co kulturní komise Dětský den pořádá, takový zájem nepamatuje.