Kácení máje

V sobotu 27. května se voděradští občané sešli v místním parku. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pravidelné kácení máje. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program – trampolína, skákací hrad a v neposlední řadě také možnost vyzkoušet si hasičskou stříhačku. Vrcholem programu bylo losování o májku, kterou vyhrál malý chlapec. Hasičům tedy nezbylo nic jiného, než novému majiteli májku skácet.