Den matek

Druhé nedělní odpoledne se v kulturním domě konala besídka ke Dni matek. Děti z dětské skupiny a ze základní školy si pro maminky připravily pásmo písniček, básniček a vtipných scének. Nejprve vystoupily děti z dětské skupiny, které svojí bezprostředností všechny pobavily. Následovali školáci se svým putováním po celém světě. Převtělili se do námořníků a obepluli celý svět, až se bezpečně dostali domů ke svým maminkám. Na závěr poděkovala a všem popřála krásný Den matek místostarostka Lenka Opluštilová. Děti ze základní školy nakonec předaly svým maminkám kytičku a knihu Vodník Vodička z Voděrad, kterou děti ilustrovaly a jejíž příběh škole věnoval Bohumír Staníček.

« z 2 »