Hlášení obecního rozhlasu

Úřední hodiny obecního úřadu Voděrady jsou od pondělí dne 20. dubna 2020 v původním neomezeném provozu.

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy lze hradit osobně v úředních hodinách obecního úřadu, nebo i elektronicky na účet obce,  termín splatnosti je prodloužen do 30. května 2020: číslo účtu je 184723878/0300,  do variabilního symbolu vepište popisné číslo rodinného domu a do poznámky Vaše  příjmení.  Pro rok 2020 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 470,- Kč za rekreační dům.  Finanční poplatek za psa je  70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Svozová firma komunálního odpadu Technické služby Malá Haná s.r.o. oznamuje, že  s ohledem na současnou situaci ( ale i do budoucna) nebudou sváženy přistavené pytle u popelnic se směsným odpadem, ale pouze nádoby.  Dle legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu určených nádob, což znamená, že pokud tvoří domácnost více odpadu, musí si pořídit další popelnice, které  jim budou samozřejmě vyvezeny. Pokud chceme veškerý odpad vážit tak musí tyto pytle závozníci znovu doslova nacpat do nádoby a znovu vyklopit s vážením. Tím se prodlužuje svoz a obec to pak stojí více financí. Závozníci naší firmy budou vybaveni letákem, který budou dávat pod víka nádob s odůvodněním, proč pytle zůstaly nesvezeny.

Sběrný dvůr je v provozu každou sobotu v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777 888 332.