Sdělení svozové firmy TS Malá Haná s.r.o. k přistaveným pytlům při svážení komunálního odpadu

S ohledem na současnou situaci ( ale i do budoucna) nebudou sváženy přistavené pytle u popelnic se směsným odpadem, ale pouze nádoby.  Dle legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu určených nádob, což znamená, že pokud tvoří domácnost více odpadu musí si pořídit další popelnice. A ty jim budou samozřejmě všechny vyvezeny. Pokud chceme veškerý odpad vážit tak musí tyto pytle závozníci znovu doslova nacpat do nádoby a znovu vyklopit s vážením. Tím se prodlužuje svoz a obec to pak stojí více financí. Závozníci naší firmy budou vybaveni letákem, který budou dávat pod víka nádob s odůvodněním, proč pytle zůstaly nesvezeny.

LETÁK – jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie