Poplatky za komunální odpad a za psi lze hradit elektronicky na účet obce Voděrady

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psi lze hradit i elektronicky na účet obce Voděrady, termín splatnosti je prodloužen do 30. května 2020:

číslo účtu:                                  184723878/0300

variabilní symbol:                   popisné číslo rodinného domu

do poznámky vypište:           příjmení

Děkujeme za pochopení.