Poplatky za komunální odpad a za psy lze hradit elektronicky na účet obce Voděrady

Poplatky za komunální odpad a poplatky za psy lze hradit i elektronicky na účet obce Voděrady, termín splatnosti je prodloužen do 30. května 2020:

číslo účtu:                                  184723878/0300

variabilní symbol:                   popisné číslo rodinného domu

do poznámky vypište:           příjmení

Pro rok 2020 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a ve výši 470,- Kč za rekreační dům. Finanční poplatek za psa je  70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Děkujeme za pochopení.