Hlášení obecního úřadu 16.3.2020

Poplatky za komunální odpad – lze uhradit až do 30. května 2020.

V sobotu dne 21. března 2020 mohou občané ve sběrném dvoře za kulturním domem ve Voděradech u pracovnice obecního úřadu v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. odevzdávat nebezpečný odpad, jen ten který je přesně vyjmenován v příloze, která je zveřejněna na webových stránkách obce.

Sběrný dvůr bude pro občany otevřen pravidelně každou sobotu počínaje sobotou dne března 2020 vždy v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Elektroodpad bude ve sběrném dvoře odebírán pověřeným členem SDH Voděrady vždy každou první sobotu v měsíci v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nebude odebírán.

Základní škola Voděrady je do odvolání uzavřena.

Místní knihovna je do odvolání uzavřena.

Dětská skupina Voděrady zůstává v provozu, má to být především pomoc hlavně rodičům, kteří jsou oba v zaměstnání, prosíme rodiče aby dodržovaly v souvislosti s provozem DS pravidla, které je nutné v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dodržovat. Pokud bude provoz ukončen, tak Vás budeme okamžitě informovat.

Obecní úřad Voděrady v souvislosti s nebezpečím nákazy omezuje úřední hodiny pouze na středu od 8,00 hod. do 11,00 hod. a od 17,00 hod. do 19,00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Veškeré kontakty najdete na webu obce. Děkujeme za pochopení.

Senioři, by se měli maximálně vyhnout jakémukoliv kontaktu s ostatními lidmi.

Vyzýváme občany k důslednému dodržování povinností vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu. Sledujte aktuální vývoj ve sdělovacích prostředcích. Na webových stránkách obce, krizového řízení, kde jsou informace pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Koronavirus infolinka Jihomoravské krajské hygienické stanice: +420773768994 od 8,00hod. do 17,00 hod.

Ordinace MUDr. Habartové a ordinace MUDr. Hlaváčkové oznamují, že ode dneška z důvodu nedostatku ochranných pomůcek fungují pouze v nouzovém bezkontaktním režimu – žádáme pacienty, aby veškeré požadavky – potíže, požadavky na recepty i neschopenky, řešili po telefonu a nechodili do ordinace, čekárny jsou uzamčené z důvodu ochrany pacientů i personálu. Dále upozorňujeme, že E-recepty fungují na všech typech mobilních telefonů, i tlačítkových.

Kamenictví G.A.L. Gál Miroslav Tištín v naší obci nabízí své služby, objednávky na veškeré kamenické práce je NUTNÉ si sjednat s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332.