OPATŘENÍ V OBCI VODĚRADY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Základní škola Voděrady je do odvolání uzavřena.

Místní knihovna je do odvolání uzavřena.

Dětská skupina Voděrady zůstává v provozu, má to být především pomoc hlavně rodičům, kteří jsou oba v zaměstnání, prosíme rodiče aby dodržovaly v souvislosti s provozem DS pravidla, které je nutné v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dodržovat. Pokud bude provoz ukončen, tak Vás budeme okamžitě informovat.

Prodloužení termínu úhrady poplatků za komunální odpad – lze uhradit až do 30. května 2020.

Obecní úřad Voděrady v souvislosti s nebezpečím nákazy omezuje úřední hodiny pouze na středu od 8,00 do 11,00 hod. a od 17,00 hod. do 19,00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745. Veškeré kontakty najdete na webu obce. Děkujeme za pochopení.

Vyzýváme občany k důslednému dodržování povinností vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu. Sledujte aktuální vývoj ve sdělovacích prostředcích. Na webových stránkách obce, krizového řízení, kde jsou informace pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Senioři, by se měli maximálně vyhnout jakémukoliv kontaktu s ostatními.

Koronavirus informační linka Jihomoravské krajské hygienické stanice: +420773768994 od 8,00hod. do 17,00 hod.