Informace k posunutí termínu otevření dětské skupiny 2

Na zasedání zastupitelstva dne 9. února 2018 bylo schváleno vybudování Dětské skupiny Voděrady 2 s podmínkou získání finančních prostředků pomocí dotací na rekonstrukci a provoz. V jarních měsících se vypracovávala celá projektová dokumentace pro prostory, v nichž bude sídlit nová dětská skupina. Stavební povolení na celkovou rekonstrukci jsme získali již na počátku měsíce června (8. 6. 2018).
V současné době čekáme na vyhodnocení dvou evropských dotací: Integrovaného regionálního operačního programu (v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj) na rekonstrukci prostor DS 2 a Operačního programu zaměstnanost (v rámci Evropského sociálního fondu) na provoz a vybavení druhé dětské skupiny.

V srpnu 2018 proběhlo výběrové řízení na stavební firmu, která by měla zájem vybudovat DS 2. Výběrové řízení muselo proběhnout proto, že obec Voděrady se řídí vnitřní směrnicí týkající se stavebních úprav. V 1. kole výběrového řízení nebyla vybrána ani jedna ze tří stavebních firem, protože nebyly splněny podmínky výběrového řízení.  V současné době je vypsané druhé kolo výběrového řízení.
Vzhledem k těmto skutečnostem musíme posunout otevření Dětské skupiny Voděrady 2.