Informace pro občany Voděrad ke zpracované architektonické studii polyfunkčního domu a hasičárny u KD

V říjnu roku 2019 schválili všichni zastupitelé na pravidelném zastupitelstvu obce Voděrady zpracování architektonické studie polyfunkčního domu respektive samostatných domů základní školy, mateřské školy, knihovny s klubovnou a samostatně stojící hasičské zbrojnice pro SDH Voděrady, která je umístěna na pozemcích kolem kulturního domu, které obce Voděrady koupila. Studie není projekt, podle které se bude stavět, ale je to jen jedno z možných řešení.

Voděrady studie polyfunkčního domu ZŠ MŠ a hasičárna SDH