Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). • Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená). • Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.                                                         • Buďte ohleduplní.

Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:

• Odpady netřiďte. • Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte. • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad. • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů”.• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.                                                                                                                                           • Buďte ohleduplní.

Návod-jak-nakládat-s-odpady-koronavirus