Jižní Morava čte

Obecní knihovna Voděrady se i letos připojuje k projektu Jižní Morava čte. Projekt Jižní Morava čte je zaměřen na podporu jedné z nejsilnějších skupin návštěvníků veřejných knihoven – dětí a mládeže. Cílem projektu je rozvoj čtenářských dovedností, posilování čtenářské gramotnosti dětí, posilování mezigeneračních vztahů a komunitních aktivit.

Téma soutěže vybírají knihovnice a pro každý rok je jiné. Osmý ročník evokoval knihovnicím nekonečno, proto zvolily téma Nekonečný svět fantazie.

V nekonečném světě fantazie nejsme omezeni hranicemi, které si stavíme uvnitř nás nebo i zvenku. Ve fantazijním světě můžeme navazovat neuvěřitelná přátelství, podívat se do míst, která jsou zapovězená nebo nedostupná, stát se tím, kým chceme být.

Na zahradách před domem nám mohou růst jahody velikosti melounů, na loukách se můžeme projíždět na lučním koníkovi, můžeme si zaletět do neuvěřitelných výšin, proměnit se v bájné stvoření nebo prozkoumat nekonečné hlubiny. Děti mají nekonečno možností ke zpracování svého fantazijního světa.

Soutěžní kategorie:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie.
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5..
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce.
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas.

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů.