Kácení máje

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 29. května 2021 tradiční kácení máje, letos v netradičním hávu. V parku byla připravena pro děti překážková dráha pro kola a koloběžky, dále si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku a zkusit si zašroubovat hadice. U dětí vyhrálo stříkání hasičskou stříkačkou a ježdění v hasičském autě. Na posledně dvě jmenované aktivity se dokonce stály fronty. Občerstvení zajišťovala hospůdka Na Návsi. Po páté hodině pak přišel okamžik, na který všichni čekali – losování. Nejprve se losoval fotbálek pro čtyři osoby, až jako druhá na řadu přišla májka. Výhercem se stal pan hajný Fiedor, ale ten s díky odmítl a dal šanci druhým. Na druhý pokus vyhrál májku Jan Novák, který si ji i sám skácel. V koruně májky pak děti objevily schovaný přívěsek, za který si Vendula Havelková odnesla polštářek s hasičskou tematikou.

« z 2 »