Masopust – vybrané peníze

Chtěli bychom velmi poděkovat všem občanům, kteří přispěli při masopustu. Vybralo se krásných 15 200,- Kč. Tyto peníze budou rozděleny mezi DS a ZŠ Voděrady a akce pro děti pořádané KK Voděrady.