Nabídka odběru kompostu z kompostárny v Drnovicích

Obec Drnovice nabízí  Z D A R M A  k odběru kompost z místní kompostárny v Drnovicích. Kompost pro občany z Voděrad bude k dispozici v sobotu dne 17. 10. 2020 v době od 8:00 hod. do 12:00 hod..

Kompostárna bude volně přístupná a každý, kdo přijede, musí mít s sebou vlastní náčiní k odběru kompostu. Prosíme, aby si lidé kompost nepřesívali na místě, ale až doma, ať nedochází ke zbytečným prodlevám či případným frontám.