Změna úředních hodin obecního úřadu Voděrady

Usnesením  vlády České republiky č. 398 o přijetí krizového opatření uložila Vláda České republiky všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů  v rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod..

Obecní úřad Voděrady proto v souvislosti s tímto usnesením  omezuje úřední hodiny pouze na pondělí od 7:00 hod. do 12:00 hod. a středu od 14:00 hod. do 19:00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Děkujeme za pochopení.