Opatření ve sběru, svozu a odstranění odpadu

Na obecní úřad Voděrady byl doručen mail týkající se přijetí opatření ve sběru , svozu a odstranění odpadu, který byl doručen Ing. Oldřichem Dryšlem obchodním manažerm
Recyklace a využití odpadů Česká republika f. SUEZ, Divize JIHOVÝCHOD, K Lipníkům 31, Boskovice:

     „Vážení starostové, místostarostové, zastupitelé a pracovníci úřadů obcí, městysů a měst přeji pěkný den. Obracím se na Vás s upozorněním k nutnosti přijetí opatření ve sběru, svozu a odstranění odpadu .  V poslední době se velmi často stává, že při svozu druhotných surovin, zejména plastů a nápojových kartonů, papíru, obsahuje příslušná surovina velké množství nesourodých příměsí, které po vytřídění na třídící lince naše společnost musí likvidovat za náklady, které neodpovídají dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné suroviny. Největší množství příměsí je z kategorie Směsného komunálního odpadu, ale jedná se často i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani mrtvé zvíře nebo zbytky z domácí zabíjačky. Prosím Vás o přijetí opatření, kterým budete informovat občany, jako producenty odpadu, aby do separačních nádob ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny.  Pokud by se jednalo o jeden dva případy ročně, tak tuto situaci řešit nebudeme. Pokud se ale tato situace bude pravidelně opakovat, budeme nucení o této události vést protokol a fakturovat obci (městu) náklady spojené s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle skutečné ceny příměsi.  Děkuji za pochopení a věřím, že se u Vaší obce, (města), s touto situací nebudeme setkávat.“

viz přílohy:

1.UPOZORNĚNÍ_dopady

2.Jak třídit odpady z domácností