Oznámení finančního úřadu !!

Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do 1. 4. 2021. To mnozí poplatníci chápou jako prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Proto předpokládáme, že řada z nich se k podání daňového přiznání teprve chystá a proto bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj výše popsanou službu provozovat i v průběhu února a března, až do 1. 4. 2021.

V příloze proto posíláme aktualizovaný leták s kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí a současně opět žádáme jeho zveřejnění tak, aby byl k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich občanů.

informační leták FÚ k přiznání daně za rok 2020-1

informační leták FÚ k přiznání daně za rok 2020-2