POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA PRO ROK 2021

Poplatky za komunální odpad a za psy lze hradit elektronicky na níže uvedený účet, nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky  na  účet obce Voděrady.

číslo účtu:                                  184723878/0300

variabilní symbol:                   popisné číslo rodinného domu

do poznámky vypište:           příjmení

Pro rok 2021 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a ve výši 470,- Kč za rekreační dům. Finanční poplatek za psa je  70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč, termín splatnosti je do 30. BŘEZNA 2021: