Termín svozu nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneu se uskuteční ve středu dne 11.9.2019 od 15:00 do 15:30 hod  ve sběrném dvoře ve Voděradech. Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze  u pracovníka obce přímo ve sběrném dvoře v termínech sobota dne 31.8.2019 a sobota dne 7.9.2019 v otvírací době od 09,00 hod. do 11,00 hod.                Specifikace nebezpečného odpadu viz příloha.

specifikace nebezpečného odpadu