JARNÍ TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE VODĚRADECH JE 27. BŘEZNA 2021

Jarní termín svozu nebezpečného odpadu ve Voděradech bude v sobotu dne 27. března 2021.

Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech ve dvou termínech: v sobotu dne 20.března 2021 a sobotu dne 27. března 2021 vždy v době od 09:00 hod. do 11:00 hod.

Nepotřebné elektrozařízení se nadále odebírá jen v  kompletním  stavu,  nerozebrané a to  každou sobotu ve sběrném místě za KD Voděrady od měsíce dubna 2021 v době od 09:00 hod. do 11:00 hod..

Co do nebezpečného odpadu patří – příloha.

specifikace nebezpečného odpadu