Termín svozu nebezpečného odpadu je 7. listopadu 2020

Podzimní termín odvozu nebezpečného odpadu ve Voděradech bude v sobotu dne 7. listopadu 2020.

Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech ve dvou termínech: sobota dne 31. října 2020 a sobota dne 7. listopadu 2020 vždy v době od 09:00 hod. do 11:00 hod.

Nepotřebné elektrozařízení se nadále odebírá jen v  kompletním  stavu,  nerozebrané a to  každou sobotu ve sběrném místě za KD Voděrady v době od 09:00 hod. do 11:00 hod..

Co do nebezpečného odpadu patří – příloha.

specifikace nebezpečného odpadu