Posezení s letošními jubilanty

Obecní úřad Voděrady uspořádal v sobotu 30. června posezení s letošními jubilanty. Úvodního slova se ujala místostarostka obce Zdenka Watermanová, která všem čtrnácti přítomným jubilantům popřála zejména hodně zdraví a osobní pohody. Pro přítomné bylo připraveno bohaté pohoštění.