Posezení s letošními jubilanty

Dne 17. června uspořádal Obecní úřad Voděrady posezení s letošními jubilanty. Do kulturního domu jsou každý rok sezváni ti, kteří v daném roce oslavili či oslaví kulaté či půlkulaté životní jubileum. Letos se sešlo čtrnáct voděradských oslavenců. Ty přivítal starosta obce, pronesl přípitek a předal malý dárek. Pak zaznělo několik písní v podání sester Veroniky a Markéty Švancarových. Po drobném občerstvení se jubilanti postarali o zábavu sami.