Rozpis sportovních aktivit v KD Voděrady

Trénink stolní tenis od září 2020 každé pondělí 16.00 hod.  – 19.00 hod..

Cvičení na trampolínách každý čtvrtek 18.00 hod. – 19.00 hod..

Cvičení ženy od dne 5.10. 2020  každé  pondělí a středa 19.00 hod. – 20.00 hod..

Cvičení  mládež TJ  každé úterý 17.00 hod. – 19.00 hod..