Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

V neděli 1. prosince uspořádaly Obecní úřad Voděrady, Sbor pro občanské záležitosti a SDH Voděrady slavnostní Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílku. Úvodního slova se ujala Lenka Plevačová, která všechny přítomné přivítala a uvedla starostu obce, jenž zapálil první svíci na adventním věnci. Po něm už dostaly prostor děti. Zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly básničky. Zvoněním zvonků nám také rozsvítily vánoční strom na návsi. Pavel Kudláček si pro všechny přítomné připravil velký ohňostroj. Vyvrcholením programu byl příjezd Mikuláše, anděla a čertovské družiny. Všechny hodné děti, které Mikulášovi zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, od něj dostaly balíček plný sladkostí. Odvážné děti se pak mohly s Mikulášem a jeho družinou nechat vyfotit.

« z 2 »