Vánoční jarmark

V sobotu 30. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady a Sbor pro občanské záležitosti vánoční jarmark. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce Zdena Watermanová. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout připravené stánky s medem, medovinou, oblečením pro děti, sušenkami, trubičkami, marmeládami, taškami či vánočními svícny. Ve tři hodiny v sále utichl všechen ruch, protože přijelo divadlo KUFR a zahrálo „Vánoční hru aneb Co andělé zvěstovali.“ Divadelní hra strhla malé i velké diváky, děti se smály a byly nadšené, když se mohly samy zapojit – bylo potřeba obsadit role pastýřů a tří králů. Některé děti si na závěr na vánoční koledy i zatancovaly. Všem pořadatelům děkujeme za příjemné odpoledne.

« z 2 »