Slavnostní ukončení projektu Jižní Morava čte

V neděli 19. listopadu proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení projektu Jižní Morava čte, jenž je zaměřen na podporu čtenářství u dětí a mládeže v Jihomoravském kraji. V letošním roce byla vyhlášena literární a výtvarná soutěž na téma „Příběhy mého kraje.“ Projekt je financován Jihomoravským krajem.

Projektu se zúčastnily děti z místní základní školy a děti z Dětské skupiny Sluníčko.

Literární soutěž měla tři věkové kategorie. U nás byla obsazena speciální literárně-výtvarná kategorie: soutěž pro kolektivy 8–15 let. První místo v této kategorii získali Vojtěch Palán, Vanessa Staníčková a Aneta Koudelková za svoji práci „Pověst o tom, jak se z Ořechova staly Voděrady“. Práce byla zaslána do krajského kola a bude bojovat o přední umístění v krajské soutěži. Výsledky budeme znát 3. prosince v odpoledních hodinách, kdy se tři výše jmenovaní zúčastní krajského finále v brněnském dětském divadle Polárka.

Pro děti nejmladší (4–7 let) byla otevřena soutěž výtvarná. V této kategorii se nám sešlo celkem 15 prací od dětí z Dětské skupiny Sluníčko. Všechny výtvarné práce byly namalovány na stejné téma – Hejkal a byly inspirovány knihou Zdeňka Peši Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky. Bylo velice těžké rozhodnout, která práce je nejlepší. Nakonec bylo rozhodnuto toto pořadí. Na prvním místě se umístila práce Petra Šedě, a postoupila tak do krajského kola, jehož vyhlášení proběhne 3. prosince 2017 v divadle Polárka v Brně. Na druhém místě se umístil Hejkal Matěje Kratochvíla. Třetí místo obsadila Vanessa Vojancová, čtvrté místo patří Luboru Grznárovi a páté místo bylo uděleno Vítězslavu Kubínovi.

Knihovnice obce Voděrady děkují Daniele Zábojové ze Základní školy Voděrady a Radce Horákové a Ireně Kuncové z Dětské skupiny Sluníčko za spolupráci.

Dětské práce je možné zhlédnout v knihovně až do konce letošního roku. Přijďte se podívat vždy v pátek od 17:00 do 19:00 hodin.

 

Práce postupující do krajského kola si můžete prohlédnout v přiložených souborech.

Hejkal – Petr Šeďa

Pověst o tom, jak se z Ořechova staly Voděrady

 

Pověst o tom, jak se z Ořechova staly Voděrady

V Ořechově kdysi dávno bývala spousta vody. Avšak po dlouhém období sucha všechna voda začala vysychat, rostliny začaly slábnout. Občané Ořechova neměli co pít. Ve studnách nebyla už žádná voda. Pro vodu museli jezdit koňmi do nedalekých Boskovic. Vedle hospody bydlela stařenka Suchánková a ta ráda chodila na houby. Jednoho dne se stařenka Suchánková ztratila v lese. Bloudila lesem až došla na kopec zvaný Filipová. Našla veliký pramen vody, a protože měla velikou žízeň, tak se napila a zjistila, že voda je chutnější než předtím. Stařenka Suchánková šla podél pramene až vybloudila z lesa. Ihned šla do vesnice a vše pověděla ostatním občanům. Lidé byli nalezené vodě rádi, a proto se Ořechov přejmenoval na Voděrady.

Vanessa Staníčková, Vojtěch Palán, Aneta Koudelková