Stavební řízení na stavbu „III/0433 Krhov“

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „III/0433 Krhov“.

Vyhláška