Svoz odpadu v novém roce

Mimořádný svoz odpadu se uskuteční v sobotu dne 2. ledna 2021, další již pravidelný svoz bude proveden v pátek 15. ledna 2021, od tohoto data budou svozy prováděny v  14-ti denních intervalech každý sudý pátek v měsíci po celý kalendářní rok  2021.