Tříkrálová sbírka 2022

Velmi děkujeme všem občanům, kteří přispěli do kasičky letošní tříkrálové sbírky a díky nimž výtěžek sbírky činí 7065 Kč.