Setkání s projekční kanceláří – zkapacitnění silnice I/43

Setkání s projekční kanceláří ohledně zkapacitnění I/43 v úseku Krhov – odbočka Boskovice se uskuteční v KD Voděrady ve čtvrtek 20.1.2022 v 16.30 hod. Občané mohou přijít a vyslechnout si informace o připravovaných změnách, popřípadě položit otázky na témata, která je v souvislosti s úpravami této komunikace zajímají.

B.1-8 Souhrnná technická zpráva