Záměr prodeje

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr prodeje části parcely č. 830/1 v k. ú. Voděrady u Kunštátu, o hrubé výměře 18 m2.

Záměr