Záměr pronájmu

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr dlouhodobého pronájmu 10 let části parcely č. 848/2 v k. ú. Voděrady u Kunštátu.

Záměr