Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na parcelách č. 268/96 a 265/6 ve prospěch společnosti EG.D, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 2 000 Kč.

Záměr