Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr věcného břemeno stezky a cesty k pozemku parcela č. 268/39 a věcného břemene inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku označeného jako parcela č. 268/76 v katastrální území Voděrady u Kunštátu ve prospěch Moniky Pavelkové a Ondřeje Pavelky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Záměr Geometrický plán