Zveřejnění veřejné vyhlášky finančního úřadu

V měsíci dubnu 2020 a  květnu 2020 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam ve dnech pondělí a středa, od 8,00 hod. do 17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě. Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, respektive oproti částce dříve vypočtené v daňovém přiznání.

fú jmk veřejná vyhláška č.j.1452665/20

fú jmk veřejná vyhláška č.j.1784795/20