Archiv autora: Šárka Kudláčková

Loučení s letním časem

V pátek 20. října uspořádala Základní škola Voděrady a dětská skupina loučení s letním časem. V parku pod lípou bylo pro děti nachystáno několik stanovišť, například florbal, malování na obličej nebo malování sádrového odlitku. Nemohl chybět ani podzimní dýňový fotokoutek. Před šestou hodinou se všichni přítomní seřadili uprostřed parku, kde je natočil dron a pak už se průvod vydal obcí, cílem byl areál hřiště Pod Lesem, kde si mohli všichni opéct párek na ohni. V prostoru hřiště bylo nachystáno hned několik dalších stanovišť s úkoly, za jejichž splnění děti obdržely medaile. Akce se letos těšila hojné účasti, které napomohlo nezvykle teplé počasí.

« z 2 »

Tvořivá dílna v dětské skupině

Na pátek 13. října si knihovna Voděrady připravila tvořivou dílnu v dětské skupině. Nejprve jsme si s dětmi pověděli něco k soutěži Jižní Morava čte, která letos otevírá téma Nekonečný svět fantazie. Vysvětlili jsme si, co si pod pojmem fantazie můžeme představit a pak už jsme šli procvičovat prakticky. Třesením, válením a převalováním obarvených kaštanů v krabici jsme si namalovali obrázky a přemýšleli jsme, co na nich vidíme. Dílnu jsme zakončili procházkou do knihovny, ukázali jsme si, kde je, jak vypadá, kde je oddělení pro děti a řekli jsme si, kdy má knihovna otevřeno.

Obrázky, které děti při této příležitosti vytvořily, si můžete prohlédnout v otevírací době knihovny.

 

Hasičská zábava

V sobotu 7. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Voděrady podzimní zábavu. Jak to na ní vypadalo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Beseda se Zdeňkem Junákem

V neděli 24. září uspořádal Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem Voděrady besedu s brněnským hercem, moderátorem a dabérem Zdeňkem Junákem. Plný sál kulturního domu se bavil historkami z hercova života a práce, které byly prokládány písněmi.

Jubilanti

V sobotu 16. září uspořádala obec Voděrady setkání letošních jubilantů. Na úvod všem přítomným popřál starosta obce Jan Řehůřek, předal přítomným dámám květiny, pánům lahvinku vína, všichni oslavenci pak obdrželi také publikaci Blanensko z nebe.

Tenisový turnaj Voděrady Open

V sobotu 16. září uspořádala TJ Voděrady na voděradském kurtu tradiční tenisový turnaj. V letošním ročníku se do turnaje čtyřher přihlásilo celkem 6 párů. Po vyrovnaných bojích se na nejlepší první příčce umístil Martin Polák s Martinem Peškou, druhé místo obsadil Jaroslav Alexa s Antonínem Zachovalem a třetí bronzovou medaili získali Jan Novák a Roman Souček. Všem zúčastněným i těm, kteří přišli fandit, moc děkujeme a budeme se těšit na další ročník.

text: Jan Novák

foto: Klára Jušiková

No Images found.

Soutěž Jižní Morava čte ve škole zahájena

V pátek 8. září byla ve voděradské škole zahájena soutěž Jižní Morava čte. Letos soutěží děti s tématem Nekonečný svět fantazie, zkoušeli jsme tedy naše fantazie probudit. Prvňáci a druháci malovali poslepu obrázek, my jsme pak přemýšleli, co v něm vidíme. Poslepu malované obrázky jsou k vidění v knihovně. Žáci 3. – 5. ročníku odpovídali postupně na otázky Kdo? Kde? Kdy? S kým? Co dělali? – z toho nám vyšly zajímavé a nesmyslné příběhy, které nás velmi pobavily.

Jižní Morava čte

Obecní knihovna Voděrady se i letos připojuje k projektu Jižní Morava čte. Projekt Jižní Morava čte je zaměřen na podporu jedné z nejsilnějších skupin návštěvníků veřejných knihoven – dětí a mládeže. Cílem projektu je rozvoj čtenářských dovedností, posilování čtenářské gramotnosti dětí, posilování mezigeneračních vztahů a komunitních aktivit.

Téma soutěže vybírají knihovnice a pro každý rok je jiné. Osmý ročník evokoval knihovnicím nekonečno, proto zvolily téma Nekonečný svět fantazie.

V nekonečném světě fantazie nejsme omezeni hranicemi, které si stavíme uvnitř nás nebo i zvenku. Ve fantazijním světě můžeme navazovat neuvěřitelná přátelství, podívat se do míst, která jsou zapovězená nebo nedostupná, stát se tím, kým chceme být.

Na zahradách před domem nám mohou růst jahody velikosti melounů, na loukách se můžeme projíždět na lučním koníkovi, můžeme si zaletět do neuvěřitelných výšin, proměnit se v bájné stvoření nebo prozkoumat nekonečné hlubiny. Děti mají nekonečno možností ke zpracování svého fantazijního světa.

Soutěžní kategorie:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie.
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5..
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce.
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas.

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů.

Pouťové oslavy

Jednou za pět let se pouťové oslavy ve Voděradech přesouvají až na třetí srpnový víkend. Tak se stalo i letos a počasí tomu přálo. Mohli jsme si tedy užít slunečné parné dny v areálu Pod Lesem, kde byl nachystán bohatý program, pro děti především v podobě kolotočů, skákacího hradu a také fotbalových šipek.

V sobotu vše odstartovalo Memoriálem Jiřího Švancary starších pánů 35+, kterého se zúčastnily týmy Voděrad, Drnovic, Kunštátu a Skalice nad Svitavou. Přestávku mezi zápasy vyplnil sportovní kroužek pod vedením Petra Topinky a Vlastimila Straky, jehož účastníci si zahráli krátké fotbalové utkání.

V podvečer znal turnaj své vítěze a poražené. Na posledním místě se umístil tým Voděrad, třetí místo obsadila Skalice nad Svitavou, těsně pod stupni vítězů skončil Kunštát a pohár si opět odvezl vítězný tým Drnovic. Letošní ročník memoriálu však byl tím posledním. Pro pořadatele bylo rok od roku těžší sehnat hráče, proto se rozhodli jubilejním desátým ročníkem skončit.

Pouť letos TJ Voděrady spojila také s oslavami 70 let od založení tělovýchovné jednoty. Při této příležitosti byla předána čestná uznání za dlouholetou pomoc při rozvoji TJ Voděrady. Ve fotogalerii můžete zhlédnout oceněné. Někteří bohužel nemohli být přítomni, přebírali tudíž rodinní příslušníci nebo jim budou upomínkové předměty předány později. Večer zahrál k tanci a poslechu DJ Michal. Nedělní pouťové odpoledne zpestřil zápas 3. třídy mužů.

« z 2 »

Letní slavnost ZŠ

Den před koncem školního roku uspořádala Základní škola Voděrady Letní slavnost. Součástí programu bylo pasování prvňáčků na čtenáře a loučení s Luborem Grznárem, který odchází do šesté třídy. Žáci si připravili pro rodiče a přítomné hosty písničky, kluci secvičili píseň kramářskou a na závěr děti zahrály pohádku o hvězdě Máně. Součástí programu bylo i doporučení knih na léto z místní knihovny. Děti si mohly knihy vybrat, přímo na hřišti půjčit a odnést domů. O bohaté občerstvení se postarali rodiče. Letní slavnost napsala pomyslnou tečku za školním rokem 2022/2023, zítra si děti půjdou pro vysvědčení a už jim nic nebrání v letních radovánkách.