Oznámení obecního úřadu – oprava vodovodu na hřiště

Informujeme všechny občany o zahájení plánované stavby „Voděrady – oprava vodovodu u hřiště“, které se týká komunikace od domu čp. 70 až k hornímu vstupu na hřiště. Zahájení stavby začalo v pondělí dne 7.9.2020 a termín plánovaného ukončení je dne 30.11.2020. Po celou dobu stavby bude jeden pruh silnice ke hřišti částečně průjezdný, výkopy budou v souladu s harmonogramem prací  po vložení vodovodního potrubí do výkopu zahrnuty a povrch zpevněn.