Archiv autora: Lubomír Lepka

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7, 00 hod. – až 9, 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Usnesení starosty č. 2

Starosta obce Voděrady okr. Blansko rozhodl v návaznosti na Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu poklesu návštěvnosti dětí pod stanovený limit a z důvodu možného ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky o přerušení provozu Dětské skupiny Sluníčko a Dětské skupiny Bublinky Voděrady, okres Blansko s účinností od čtvrtka dne  19. března 2020 do   o d v o l á n í.

usnesení starosty 2

Nařízení hejtmana Jmk

JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

rozhodnutí hejtmana nošení roušek

Rady pro seniory

 • POKUD MOŽNO ZŮSTAŇTE DOMA
  Kontakt s dalšími lidmi velmi zvyšuje riziko nákazy
 • NEPODÁVEJTE SI RUCE
  Může se to zdát nezdvořilé, ale pozdravit lze úklonou hlavy i jinými způsoby. Klíčové je vyhnout se fyzickému kontaktu s dalšími lidmi. Totéž platí i pro objímání se nebo polibky na tvář apod.
 • BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
  Propojte se s rodinou i známými. Máte-li připojení k internetu, můžete využít služby jako Messenger, WhatsApp atd.
 • OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
  Nevystavujte se zbytečnému riziku a nezvěte si domů návštěvy, pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických
 • NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY
  Abyste se nemuseli vystavovat setkání desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech, nechce si pomoci s nákupy od rodiny, známých nebo sousedů.
 • VYUŽIJTE E-RECEPT
  eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací.
 • NECHTE SI POSLAT JÍDLO
  Firmy jako Rohlik.cz a Kosik.cz a iTesco nabízejí roznáškové služby zdarma pro seniory a držitele ZTP.
 • NECHOĎTE DO RESTAURACÍ ANI JÍDELEN
  Pokud chcete jídlo z restaurace, doporučujeme, abyste si jej objednali a jen vyzvedli a snědli doma či na pracovišti.
 • VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS
  Pokud jste senior, a i přes doporučení si chcete jít sámnakoupit, zvolte dobu mezi 9. a 11. hodinou dopoledne, kdy jsou obchody nejprázdnější.
 • ŠKOLKY JEN V NUTNÝCH PŘÍPADECH
  Do mateřských škol posílejte své děti, jen pokud to skutečněnutně potřebujete, nenechávejte však děti hlídat seniorům.
 • CO KDYŽ NEMÁTE ROUŠKU/RESPIRÁTOR?
  Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou a nechcete nakazit okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to lepší než nic.

Obecní úřad nabízí pomoc našim seniorům, v případě, že budete potřebovat nakoupit potraviny, případně léky v lékárně kontaktujte telefon: +420516472428, nebo +420776115745.

Hlášení obecního úřadu 16.3.2020

Poplatky za komunální odpad – lze uhradit až do 30. května 2020.

V sobotu dne 21. března 2020 mohou občané ve sběrném dvoře za kulturním domem ve Voděradech u pracovnice obecního úřadu v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. odevzdávat nebezpečný odpad, jen ten který je přesně vyjmenován v příloze, která je zveřejněna na webových stránkách obce.

Sběrný dvůr bude pro občany otevřen pravidelně každou sobotu počínaje sobotou dne března 2020 vždy v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Elektroodpad bude ve sběrném dvoře odebírán pověřeným členem SDH Voděrady vždy každou první sobotu v měsíci v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nebude odebírán.

Základní škola Voděrady je do odvolání uzavřena.

Místní knihovna je do odvolání uzavřena.

Dětská skupina Voděrady zůstává v provozu, má to být především pomoc hlavně rodičům, kteří jsou oba v zaměstnání, prosíme rodiče aby dodržovaly v souvislosti s provozem DS pravidla, které je nutné v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dodržovat. Pokud bude provoz ukončen, tak Vás budeme okamžitě informovat.

Obecní úřad Voděrady v souvislosti s nebezpečím nákazy omezuje úřední hodiny pouze na středu od 8,00 hod. do 11,00 hod. a od 17,00 hod. do 19,00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Veškeré kontakty najdete na webu obce. Děkujeme za pochopení.

Senioři, by se měli maximálně vyhnout jakémukoliv kontaktu s ostatními lidmi.

Vyzýváme občany k důslednému dodržování povinností vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu. Sledujte aktuální vývoj ve sdělovacích prostředcích. Na webových stránkách obce, krizového řízení, kde jsou informace pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Koronavirus infolinka Jihomoravské krajské hygienické stanice: +420773768994 od 8,00hod. do 17,00 hod.

Ordinace MUDr. Habartové a ordinace MUDr. Hlaváčkové oznamují, že ode dneška z důvodu nedostatku ochranných pomůcek fungují pouze v nouzovém bezkontaktním režimu – žádáme pacienty, aby veškeré požadavky – potíže, požadavky na recepty i neschopenky, řešili po telefonu a nechodili do ordinace, čekárny jsou uzamčené z důvodu ochrany pacientů i personálu. Dále upozorňujeme, že E-recepty fungují na všech typech mobilních telefonů, i tlačítkových.

Kamenictví G.A.L. Gál Miroslav Tištín v naší obci nabízí své služby, objednávky na veškeré kamenické práce je NUTNÉ si sjednat s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332.

OPATŘENÍ V OBCI VODĚRADY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Základní škola Voděrady je do odvolání uzavřena.

Místní knihovna je do odvolání uzavřena.

Dětská skupina Voděrady zůstává v provozu, má to být především pomoc hlavně rodičům, kteří jsou oba v zaměstnání, prosíme rodiče aby dodržovaly v souvislosti s provozem DS pravidla, které je nutné v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dodržovat. Pokud bude provoz ukončen, tak Vás budeme okamžitě informovat.

Prodloužení termínu úhrady poplatků za komunální odpad – lze uhradit až do 30. května 2020.

Obecní úřad Voděrady v souvislosti s nebezpečím nákazy omezuje úřední hodiny pouze na středu od 8,00 do 11,00 hod. a od 17,00 hod. do 19,00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745. Veškeré kontakty najdete na webu obce. Děkujeme za pochopení.

Vyzýváme občany k důslednému dodržování povinností vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu. Sledujte aktuální vývoj ve sdělovacích prostředcích. Na webových stránkách obce, krizového řízení, kde jsou informace pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Senioři, by se měli maximálně vyhnout jakémukoliv kontaktu s ostatními.

Koronavirus informační linka Jihomoravské krajské hygienické stanice: +420773768994 od 8,00hod. do 17,00 hod.

Hlášení obecního rozhlasu 13.3.2020

– Obecní knihovna Voděrady je do odvolání UZAVŘENA.
– Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi, od čtvrtka dne 12. března 2020 od 14,00 hod. se až do odvolání ruší všechny, tedy nejen nedělní bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na územní brněnské diecéze.
– Hospůdka na návsi ve Voděradech  bude vzhledem k současnému stavu v pátek dne 13.  března 2020 uzavřenaOtevřeno bude v sobotu dne  14. března 2020 a v neděli dne 15. března 2020 vždy od 13,00 hod. do 20,00 hod. v nouzovém režimu maximálně pro 29 hostů. Můžete si také přijít se džbánkem pro pivo. Omlouváme se za komplikace.

Hlášení obecního rozhlasu 11.3.2020

Ve čtvrtek  dne 12. března 2020 v době od 8,00 hod. do 12,00 hod bude ve Voděradech v ulici Aleje, kde nyní probíhá oprava vodovodu odstávka přívodu vody, děkujeme za pochopení.

V sobotu dne 14.března 2020 a v sobotu dne 21. března 2020 mohou občané  ve sběrném dvoře za kulturním domem ve Voděradech u pracovnice obecního úřadu v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. odevzdávat nebezpečný odpad, jen ten který je přesně vyjmenován v příloze, která je zveřejněna na webových stránkách obce.

Sběrný dvůr bude pro občany otevřen pravidelně každou sobotu počínaje sobotou dne 28. března 2020 vždy v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Elektroodpad bude ve sběrném dvoře odebírán pověřeným členem SDH Voděrady vždy každou první sobotu v měsíci v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nebude odebírán.

Ordinace MUDr. Habartové – Praktik Lysice a MUDr. Hlaváčkové – Všeobecné lékařky žádají pacienty, aby v případě podezření na infekci koronavirem (pobyt v rizikové oblasti, horečky, kašel)  nechodili do ordinace osobně, ale pouze lékaře nebo hygienickou stanici telefonicky kontaktovali. Zamezíte tak dalšímu šíření nemoci. Ostatní pacienty prosíme, aby co nejvíce využívali možností telefonického vystavení receptu a objednávání se.

Obecní knihovna Voděrady a Základní škola Voděrady pořádají dne 27.března 2020 1. ročník pohádkového nocování Noc s Andersenem na téma Harry Potter. Přihlaste svoje děti na večer plný soutěží, her a skvělých aktivit završený přespáním v prostorách ZŠ Voděrady. Akce je určená pro děti školního věku. Přihlášku naleznete na webu knihovny: voderady.knihovna.cz, vyplněnou zasílejte na email: knihovnavoderady@seznam.cz .